Selvstyrets interesser

Kommuneplanen er udarbejdet med hensyn tagen til Selvstyrets interesser og der er i planlægningen taget højde for afstandsforhold og lign.

  • Helistop
  • Vandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg 

Klausulerede zoner med videre fremgår af kortbilagene.

  • Link til oversigten over Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen