Generelle bestemmelser

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen omfatter hele kommunens areal med by og bygdeområder, samt landområder incl. den del af indlandsisen der er omfattet af kommunes areal. 

Kommuneplanlægningen er en kommunal opgave som indebærer en pligt til at fastlægge overordnede bestemmelser for alle delområder i kommunen og en pligt til i forbindelse med anlægs- og byggearbejder at udarbejde detaljerede kommuneplanbestemmelser der fastlægger rammerne for de fysiske aktiviteter 

Afbildningen af mulighederne (de overordnede bestemmelser) i de enkelte delområder udgør hovedstrukturen. 

De detaljerede bestemmelser må ikke være i strid med de overordnede bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at ændre de overordnede bestemmelser ved at gennemføre en normal planprocedure evt. kombinet med fastlæggelsen af de detaljerede bestemmelser. 

I afsnittet fastlægges med udgangspunkt i Inarsisartutlov mr 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse en række generelle bestemmelser for fastlæggelsen af detaljerede bestemmelser og kommunes administration af planer gennem arealtildeling m.v